VÒNG ĐỠ BÚA SÚNG MỞ ỐC

VÒNG ĐỠ BÚA SÚNG MỞ ỐC

VÒNG ĐỠ BÚA SÚNG MỞ ỐC 1 INCH

Đa phần các loại súng mở ốc là thuộc dòng vận hành bằng khí nén, nhờ đặc tính lực xiết khỏe và độ bền cao so với dòng chạy bằng điện hoặc pin và linh kiện dễ thay thế có đọ bề cao hơn...

Sản phẩm khác

Niềm tin cho sự lựa chọn.!

0