Súng mở ốc, súng xiết bu lông 1 SP-AIR SP-5000GE

0