Máy Siết Bu Lông Bosch

Máy Siết Bu Lông Bosch

Máy Siết Bu Lông Bosch Dễ dàng chuyển đổi đầu siết bulong và bắt vít Công tắc nhạy để chuyển đổi chế độ vặn vít và bắt bulôn 1 Khả năng đầu cặp với đầu cặp mũi vuông và lục giác trong cùng một dụng cụ 2 Công suất cao đảm bảo tiến độ công việc vượt trội

Máy Siết Bu Lông Bosch

Dễ dàng chuyển đổi đầu siết bulong và bắt vít
Công tắc nhạy để chuyển đổi chế độ vặn vít và bắt bulôn

1 Khả năng đầu cặp với đầu cặp mũi vuông và lục giác trong cùng một dụng cụ
2 Công suất cao đảm bảo tiến độ công việc vượt trội

Sản phẩm khác

Niềm tin cho sự lựa chọn.!

0