MÁY RA VÀO LỐP XE TẢI, MÁY XÚC, MÁY ỦI MÁY ÉP LỐP XE TẢI, XÚC, ỦI, XE CÔNG TRÌNH BẰNG KHÍ NÉN LƯU ĐỘNG VỎ XE

MÁY RA VÀO LỐP XE TẢI, MÁY XÚC, MÁY ỦI MÁY ÉP LỐP XE TẢI, XÚC, ỦI, XE CÔNG TRÌNH BẰNG KHÍ NÉN LƯU ĐỘNG VỎ XE

Mã sản phẩm: SD500

MÁY RA VÀO LỐP XE TẢI

, MÁY XÚC, MÁY ỦI MÁY ÉP LỐP XE TẢI, XÚC, ỦI, XE CÔNG TRÌNH BẰNG KHÍ NÉN LƯU ĐỘNG VỎ XE

PHÙ HỢP LÀM LỐP LƯU ĐỘNG

  • Áp lực làm việc: 6-12 bar
  • Lực ép: 8-20 tấn
  • Chiều dài ép: 120 mm
  • Trọng lượng: 30 Kg 

Sản phẩm khác

Niềm tin cho sự lựa chọn.!

0