CẦN XIẾT LỰC CÓ THANG ĐO

CẦN XIẾT LỰC CÓ THANG ĐO

Mã Sản Phẩm: FN2000

Product parameters

CTY SÔNG ĐÀ - THAĐENCO Niềm tin cho sự lựa chọn.! Chuyên cung cấp súng xiết mở bu lông, máy mở ốc bu lông...

HAND TORQUE  WRENCH(MANUAL TORQUE WRENCH)

MODEL

MOMENT SCOPE

SIDE LENON SIZE

EXTERIOR(L×W×H)  SIZE

WEIGHT  

DIVISION VALUE

FN100

20-100N.m

12.7×12.7mm

412×40×40mm

0.99KG

1N.m/scale

FN200

40-200N.m

12.7×12.7mm

554×45×46mm

1.8KG

7.5N.m/scale

FN300

60-300N.m

12.7×12.7mm 19×19mm

635×48×46mm

2KG

7.5N.m/scale

FN450

150-450N.m

19×19mm

685×48×52mm

2.24KG

10N.m/scale

FN760

280-760N.m

19×19mm

835×55×58mm

4.17KG

10N.m/scale

FN1000

200-1000N.m

19×19mm  25.4*25.4mm

900×58×58mm

        (Lengthened Handle 570mm,          Total 1340mm)

4.4+1.66KG

12.5N.m/scale

FN2000

750-2000N.m

25.4*25.4mm

1010×69×68mm

        (Lengthened Handle 870mm,          Total 1750mm)

6.81+3KG

25N.m/scale

FN3000

1000-3000N.m

25.4*25.4mm

1400×84×76mm

         (Lengthened Handle1000mm,         Total 2140mm)

14.6+6.1KG

Sản phẩm khác

Niềm tin cho sự lựa chọn.!

0